Så var Rögles årsmöte 2024
Publicerad: 2024-06-12
Rögle
På onsdagskvällen höll Rögle årsmöte i restaurangen i Catena Arena.

43 röstberättigade och 12 icke röstberättigade fanns på plats när Rögle BK stängde böckerna för säsongen 2023-24. Sedan tidigare har Rögle presenterat sitt bokslut, med rekordomsättningen 221 miljoner och ett plusresultat på drygt 2 miljoner kronor. Omsättningen har därmed ökat med cirka 31 miljoner jämfört med säsongen 2022-23. 

På mötet valdes Håkan Eriksson om som ordförande i klubben, medan Magnus Ramberg, Lennart Mauritzon och Anna Bondesson valdes om på sina styrelseplatser. Valberedningen hade också som förslag att välja in Per Hylén som ledamot på två år. Ett förslag som röstades igenom. 

Rögles klubbdirektör Daniel Koch och ekonomiansvarig Marina Ide Schultz gick djupare in på årsredovisningen och berättade bland annat att omställningskostnaderna för skiftet på sportchefs- och tränarpositioner för herrlag uppgick till 6,5 miljon kronor. Utan omställningskostnaderna hade Rögle gjort ett resultat på nio miljoner kronor. 

Marina Ide Schultz

"Vi är stolta att kunna göra ett så stort resultat med tanke på att vi haft så stora omställningskostnader"

Marina Ide Schultz. 

Verksamhetsåret presenterades också av damernas sportchef Julius Bergkvist, herrarnas sportchef Hampus Sjöström och tränare Roger Hansson, samt Lotta Vöcks Möller (Ledarskapsutvecklare) och Daniel Henrysson (hållbarhetskoordinator). De två sistnämnda pratade om "Våra barn" och om Rögles arbete i akademin samt i samhället under Rögles hållbarhetsarbete.

Julius Bergkvist

"Vi vill fortsätta bygga en stark träningskultur för våra damspelare här i Rögle"

Julius Bergkvist.
Daniel Henrysson och Lotta Vöcks Möller

Daniel Henrysson och Lotta Vöcks Möller pratade om "Rögle BK mer än hockey"

Styrelsen föreslog också en ändring i stadgarna som innebär att kallelse till årsmöte av kostnadsskäl inte längre ska behöva ske genom annonsering i lokalpress, utan enbart via Rögles egna kanaler och via epost-utskick till medlemmar. En ändring som röstades igenom. 

I Rögle finns efter säsongen 2023-24 nästan 800 aktiva medlemmar. Rögles media och olika kanaler har nått över 120 000 följare. Beläggningen i arenan var under säsongen 96 procent på SHL-matcher och 250 partners har valt att vara en del av klubben. Under säsongen har 34 spelare och fem ledare representerat olika landslag. Medlemsavgiften för säsongen 2024-25 uppgår till 250 kronor. 

Mötet avslutades med att utse årets Elvenes-stipendiater: Axel och Viktor Smeds fick priset på spelarsidan medan Mats Johnsson blev årets pristagare på ledarsidan. 

HÄR ÄR RÖGLES STYRELSE

Håkan Eriksson

"Det är en otrolig ära att få fortsätta vara ordförande i Rögle BK" 

Håkan Eriksson

ORDINARIE

Håkan Eriksson, ordförande, omval till 2025

Ledamöter

Magnus Ramberg, omval två år till 2026

Magnus Swärdh till 2025 

Lennart Mauritzon, omval två år till 2026

Ulrika Dieroff till 2025 

Stefan Andersson till 2025 

Anna Bondesson, omval två år till 2026

Niklas Blonér till 2025 

Per Hylén, nyval två år, till 2026

REVISORER

Henrik Nilsson omval fyra år

Micaela Karlsson omval 

Danielle Jönsson, fyllnadsval tre år

Frida Nilsson suppe omval

(Marcus Torstensson, lämnar) 

Peter Ekholm
Huvudpartners