• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Fredag Fre 18 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Söndag Sön 20 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Söndag Sön 27 Oktober Okt
Tisdag Tis 29 Oktober Okt
Torsdag Tor 31 Oktober Okt
Fredag Fre 1 November Nov
Lördag Lör 2 November Nov
Söndag Sön 3 November Nov
Torsdag Tor 14 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov
Torsdag Tor 21 November Nov
Fredag Fre 22 November Nov
Lördag Lör 23 November Nov
Söndag Sön 24 November Nov
Torsdag Tor 28 November Nov
Fredag Fre 29 November Nov
Lördag Lör 30 November Nov
Söndag Sön 1 December Dec
Torsdag Tor 5 December Dec

Strategiarbete med Barnkonventionen i fokus

20 juni 2019 13:26
Rögle BK

Den 1 januari 2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Rögle BK arbetar för fullt med att ta fram en barnrättsstrategi för att vara redo när lagen träder i kraft. Lotta Vöcks-Möller, utbildad barnrättstrateg, hjälper föreningen i arbetet.


– Barnkonventionen har varit med som riktlinjer i RF:s stadgar sen tidigare och är inget nytt att förhålla sig till mer än att det nu blir lag. Se barnet och sätt barnet i främsta rummet är en bra grundregel. Det man vill jobba i föreningen är att jobba utifrån barnets bästa (artikel 3) och att barnets röst ska bli hörd (artikel 12), säger Lotta Vöcks-Möller.

Strategiarbetet har pågått en tid och görs främst av Daniel Glimmenvall (junioransvarig), Adam Bengtsson (ungdomsansvarig) och Arne Nilsson (RögleAkademin) med Lotta som rådgivare.
– Arbetet är intressant och det går bra. Lotta gör det greppbart och har förklarat och förenklat processen för oss. Det vi gör ska göras med kvalitet. Vi kommer att fortsätta i augusti och det här arbetet kommer att genomsyra hela föreningen, säger Daniel Glimmenvall.
– Jag tycker föreningen visar på goda värderingar genom att vilja satsa på de här bitarna, att man har intresset och viljan att låta barnen vara delaktiga i processerna. Rögle kommer att vara väl förberett när lagen träder i kraft vid årsskiftet, säger Lotta.