• Huvudsponsorer

Strategiarbete med Barnkonventionen i fokus

20 juni 2019 13:26
Rögle BK

Den 1 januari 2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Rögle BK arbetar för fullt med att ta fram en barnrättsstrategi för att vara redo när lagen träder i kraft. Lotta Vöcks-Möller, utbildad barnrättstrateg, hjälper föreningen i arbetet.


– Barnkonventionen har varit med som riktlinjer i RF:s stadgar sen tidigare och är inget nytt att förhålla sig till mer än att det nu blir lag. Se barnet och sätt barnet i främsta rummet är en bra grundregel. Det man vill jobba i föreningen är att jobba utifrån barnets bästa (artikel 3) och att barnets röst ska bli hörd (artikel 12), säger Lotta Vöcks-Möller.

Strategiarbetet har pågått en tid och görs främst av Daniel Glimmenvall (junioransvarig), Adam Bengtsson (ungdomsansvarig) och Arne Nilsson (RögleAkademin) med Lotta som rådgivare.
– Arbetet är intressant och det går bra. Lotta gör det greppbart och har förklarat och förenklat processen för oss. Det vi gör ska göras med kvalitet. Vi kommer att fortsätta i augusti och det här arbetet kommer att genomsyra hela föreningen, säger Daniel Glimmenvall.
– Jag tycker föreningen visar på goda värderingar genom att vilja satsa på de här bitarna, att man har intresset och viljan att låta barnen vara delaktiga i processerna. Rögle kommer att vara väl förberett när lagen träder i kraft vid årsskiftet, säger Lotta.