• Huvudsponsorer

Klubbar träffas för att stärka ungdomshockeyn

30 juli 2019 16:31
Ungdomshockey

En och en brottas hockeyföreningarna med ungefär samma problem och är sårbara – tillsammans kan regionens hockey på sikt bli en maktfaktor. Därför tog Rögles junior- och ungdomsansvariga, Daniel Glimmenvall och Adam Bengtsson, initiativet och bjöd in representanter från Lejonet, Helsingborg, Jonstorp, Halmstad och Åstorp till en första träff för att diskutera framtida samarbetsformer.


– Det har funnits och finns samarbete mellan oss redan men vi kände att vi behövde börja om på nytt och kanske förstärka ramar och tankar kring hur vi ska jobba framöver. Vi har haft en första, riktigt bra, träff som handlade om att lära känna varandra, göra en nulägesanalys och se var vi vill vara om tre år, säger Daniel Glimmenvall efter träffen där representanter från alla inbjudna klubbar var på plats förutom Åstorp.
Han fortsätter:
– Det allra viktigaste är att vi alla har samma målsättning: att fler ungdomar ska fortsätta spela hockey längre och så vill vi behålla våra spelare i den här regionen, de ska inte behöva flytta för att de inte kommer in på vårt hockeygym. Genom att se över och stärka verksamheten i föreningarna så kan det finnas bra alternativ på rätt nivå för alla spelare från den här regionen.

Genom att träffas och lära känna varandra så öppnar man även upp för en tätare dialog och samsyn kring vissa saker mellan föreningarna.
– De andra föreningarna upplever att det finns en stor hets i att man måste komma till Rögle i ett tidigt skede, ung ålder, för att till exempel komma in på vårt hockeygym (HG), detta är en bild som måste försvinna. Många av de killar som går eller har gått på vårt HG är killar som utvecklats på ett väldigt fint sätt i sin moderklubb. Det kan finnas fördelar med att tillhöra en mindre förening i ung ålder och sen kliva över till Rögle. Detta är en anledning till att vi startat vår unika satsning på heltidsanställda ungdomstränare då vi inte är nöjda med det numerära antalet egna spelare till HG, säger Daniel och fortsätter:
– Samtidigt som det måste finnas förståelse för att vissa mår bättre av att flytta till en verksamhet där nivån är rätt för individen. Det är viktigt att man ser över sin egen verksamhet och vi har ett stort ansvar i det arbetet att hjälpa till med den kunskap och de resurser vi kan erbjuda.
– Vi kommer att vara mer aktiva med att komma ut till de andra föreningarna med våra tränare hålla clinics. Jag tror också på ett större utbyte där man redan i yngre åldrar tränar mer ihop för att lära känna varandra tidigare. Då blir det enklare att byta förening i framtiden. Vi kommer även att ha gemensamma hockeygymträffar.

Den inledande träffen ska följas av fler. Målet är att hitta samarbetsformer och vägar till ett bra samarbete som gynnar alla inblandade föreningar.
– Det är viktigt att ha olika nivåer som passar alla för att få det att fungera i praktiken så att alla fortsätter här på hemmaplan. Ju fler som fortsätter längre betyder att vi får en bättre hockeyverksamhet och en stabilare pyramid i vår region. Tar vi de aktuella klubbarna så kan vi bilda en riktigt stark del av hockey-Sverige med ett stort upptagningsområde.
Daniel är nöjd med första mötet:
– Det kändes bra, vi släppte ner garden lite. Det har varit lite hårda ord ibland men alla vill ju samma sak. Det blir viktigt att höja nivån på verksamheten och det hänger mycket på oss att hjälpa till, avslutar Daniel.