• Huvudsponsorer

Kallelse till årsmöte 11 juni kl 18

13 maj 2020 15:48
Årsmöte

Rögle BK kallar sina medlemmar till föreningens årsmöte i Arenarestaurangen i Catena Arena torsdag 11 juni kl 18:00. På grund av den speciella situation som råder kommer det att finnas möjlighet att närvara digitalt. Föranmälan för deltagande krävs för alla, både de som ska närvara på plats eller digitalt.


Torsdagen den 11 juni kl 18:00 håller Rögle BK årsmöte för sina medlemmar. På grund av rådande omständigheter och för att minska risken för smittspridning har vi vidtagit vissa åtgärder. Stämman kommer att hållas enligt stadgarna men så enkel och kort som det är möjligt utan att inskränka på medlemmarnas rättigheter. Utöver punkterna på dagordningen kommer inga andra inslag att finnas. Vi kommer till exempel att uppvakta Elvenesstipendiaterna vid ett senare tillfälle. Det kommer att finnas möjlighet att som medlem delta på årsmötet digitalt.
Föranmälan krävs för deltagande, det gäller alla, både de som ska närvara på plats eller digitalt. Anmälan till årsmötet görs till [email protected] senast tisdagen 9 juni. Skriv namn och medlemsnummer samt om du tänker närvara på plats eller digitalt. Information om hur du deltar digitalt skickas ut senare.
Handlingar till årsmötet (dagordning, valberedningens förslag och årsredovisningen) kommer att finnas tillgängliga för avhämtning en vecka innan årsmötet i Arenarestaurangen som har öppet vardagar 11-13:30. Vi kan även skicka dem till er, kontakta oss på [email protected] Eventuella motioner lämnas in senast 20 dagar innan mötet till [email protected]

Rögle BK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar medlemmar att göra detsamma. Medlemmar med minsta förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana och medlemmar som utgör riskgrupp uppmanas att inte delta på årsmötet på plats.