• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 14 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov
Torsdag Tor 21 November Nov
Fredag Fre 22 November Nov
Lördag Lör 23 November Nov
Söndag Sön 24 November Nov
Torsdag Tor 28 November Nov
Fredag Fre 29 November Nov
Lördag Lör 30 November Nov
Söndag Sön 1 December Dec
Torsdag Tor 5 December Dec
Idag 7 December Dec
Söndag Sön 8 December Dec
Tisdag Tis 17 December Dec
Torsdag Tor 19 December Dec
Torsdag Tor 26 December Dec
Lördag Lör 28 December Dec
Måndag Mån 30 December Dec
Lördag Lör 4 Januari Jan
Torsdag Tor 9 Januari Jan
Lördag Lör 11 Januari Jan
Torsdag Tor 16 Januari Jan
Lördag Lör 18 Januari Jan
Tisdag Tis 21 Januari Jan
Torsdag Tor 23 Januari Jan
Lördag Lör 25 Januari Jan

Rögle BK ansluter sig till FN:s Global Compact

28 juni 2019 10:27

Rögle BK har som första ishockeyförening accepterats som medlem i FN:s Global Compact (UNGC) och blir därmed även medlem i nätverket Global Compact Network Sweden. ”Medlemskapet är en kvalitetsstämpel på det arbete vi driver genom grönvithållbarhet”, säger en stolt Jacqueline Rosberg, projektledare för föreningens hållbarhetsarbete.


Inom Rögle BK finns en stark medvetenhet om nyttan att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete, inriktat på miljöansvar, socialt ansvar och ett ekonomiskt ansvar. Hållbarhetsarbetet samlas under grönvithållbarhet (gronvithallbarhet.se) och engagerar alla inom föreningen: styrelse, ledningsgrupp, tränare och spelare, övriga medarbetare och medlemmar.

–Genom vårt initiativ grönvithållbarhet driver vi ett hållbarhetsarbete som är värdeskapande för både föreningen och samhället i stort, säger Rögle BK:s ordförande Håkan Eriksson.

–Vår målsättning är att ta ledartröjan inom idrotts-Sverige när det gäller ett aktivt hållbarhetsarbete. Det ska vi åstadkomma genom att följa vår övergripande policy med tydliga riktlinjer om hur Rögle BK som förening ska hantera sammanhang och situationer som rör hållbarhetsfrågor, säger Jacqueline Rosberg.

FN:s Global Compact bildades 1999 på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna grundar sig i huvudsak på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

FN:s Global Compact har i dag cirka 12 000 medlemmar från sammanlagt 140 länder.

Det svenska nationella nätverket för FN:s Global Compact, Global Compact Network Sweden, bildades i april 2018 och har i dag drygt 300 svenska företag, föreningar och organisationer som registrerade medlemmar i FN:s Global Compact. Rögle BK är den första ishockeyföreningen att bli antagen.

–Det här är ännu ett kvitto på att vi jobbar rätt. Tillsammans med allianspartners, sponsorer och övriga intressenter är vi övertygade om att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete stärker föreningen - och ligan - på flera plan. Och i förlängningen mynnar ut i att ge Rögle BK bästa möjliga förutsättningar att nå idrottsliga framgångar, säger Jacqueline Rosberg.

Nätverket arbetar utifrån FN:s Global Compacts 10 principer och FN:s globala mål för hållbar utveckling för att inspirera och hjälpa svenska företag, föreningar och organisationer i arbetet med socialt ansvar och hållbarhet.

–Genom medlemsskapet åtar vi oss att fortsätta förbättra vår verksamhet så att FN Global Compact och dess tio principer blir en del av vår kultur och dagliga verksamhet. Vi har även ett ansvar i att påverka våra intressenter i den mån vi förmår. Principerna innefattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption riktade till företag, säger Jacqueline Rosberg.

–Vartannat år ska vi kommunicera de åtgärder som vidtagits för att implementera principerna i verksamheten. Rapporten kommer att publiceras på unglobalcompact.org med start 2021, avslutar Jacqueline.

För mer information, kontakta:
Jacqueline Rosberg
Projektledare

Tel 0705-298766