Hållbar Utveckling
Bild saknas
Vad är Hållbar Utveckling?

Vi vill skapa en miljö där våra barn, unga och anställda har en optimal förutsättning och utveckling såväl fysiskt som psykiskt. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt trygga och välmående individer. 

En stor del av Rögle BK:s hållbarhetsarbete ligger under utbildning och utveckling. Vi har som mål att utbilda våra ledare och utveckla spelare - men också att ta det ut i samhället. Vi samarbetar med flera klubbar i regionen inom hockeyn. I samhället jobbar vi med flera organisationer och nätverk för att bidra till ett bättre samhälle.  

Allt börjar med trygga och välmående individer. Vi arbetar därför aktivt för att våra barn, unga och anställda har optimala förutsättningar att utvecklas såväl fysiskt som psykiskt. Samtliga elitspelare har tillgång till idrottspsykologisk rådgivning och vi mäter veckovis alla anställdas och spelares välmående och engagemang för att på ett så evidensbaserat sätt som möjligt optimera vårt ledarskap, vår arbetsmiljö och förutsättningar att prestera.

Huvudpartners