Fredag Fre 26 Augusti Aug
Torsdag Tor 1 September Sep
Lördag Lör 3 September Sep
Onsdag Ons 7 September Sep
Torsdag Tor 8 September Sep
Lördag Lör 10 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Söndag Sön 18 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Idag 28 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Tisdag Tis 4 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Söndag Sön 9 Oktober Okt
Tisdag Tis 11 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt

Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Inledning

Rögle BK värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för våra bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt vår hantering av cookies.
Rögle BK förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. 
Du kan även besöka datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t ex att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. 

Så behandlar Rögle BK dina personuppgifter

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Rögle BK med org.nr. 843000-5531, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker enligt GDPR.

Vilka uppgifter behandlas?

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan, skickar e-post till oss eller om ett avtal mellan oss upprättas.  Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, kamerabevakning med bildupptagning och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Rögle BK uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, analysera webbsideanvändning, erbjuda tjänster och varor, tillhandahålla en säker, trygg och rolig upplevelse vid besök på våra arrangemang, tillhandahålla kundservice och support kopplade till våra tjänster samt för marknadsundersökningar och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:

 • Vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillhandahålla webbsidorna och tjänsterna i enlighet med allmänna villkoren för respektive.
 • I syfte att förhindra olyckor eller regelbrott och att bistå brottsbekämpande myndigheter
 • För vårt intresse dels av att tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna, dels av att tillse att den fungerar på ett kommersiellt lämpligt sätt som är anpassat till Din användning och Dina intressen
 • Du genom ditt samtycke, vilket du har rätt att återta när Du så önskar, valt att ta del av tjänster och webbsidorna enligt de villkor vi angett.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig genom att behandla Dina registreringar, säkerställa Din identitet för att ge Dig tillträde till och användning av Webbsidor och Tjänster.
 • Möjliggöra sedvanlig kundadministration och erbjuda högre servicenivå.
 • För att administrera och ge en god service runt ditt medlemskap.  
 • För att utställa eventuella biljettfakturor och biljetter.
 • För att föra statistik i syfte att utveckla Rögle BK:s tjänster och därigenom göra upplevelsen bättre för så många som möjligt.
 • För att tillhandahålla en säker, trygg och rolig upplevelse vid besök på våra arrangemang.
 • Med bild (film och stillbild) höja arenaupplevelsen för våra livebesökare.
 • För att kunna förse Dig med relevant information om vår verksamhet.
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.
 • För budning av auktionsobjekt.
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer. 
 • För att informera vinnare i tävlingar som arrangeras online.  
 • För att ge dig tillgång till innehåll, chatfunktion och medverka i tävlingar i Rögles app.  
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.  
 • För att skicka nyhetsbrev.
 • För att tillhandahålla wifi-service i Lindab Arena och angränsande utrymmen.

När har Rögle BK rätt att behandla dina personuppgifter?

Rögle BK har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Rögle BK kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Rögle BK behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Rögle BK:s och Rögle BKs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredjeparts-rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Rögle BK.

Hur skyddas dina uppgifter?

Rögle BK värnar om din integritet. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, till exempel använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast utvalda personer som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Rögle BK, till exempel med uppgifter vid tecknande av medlemskap, tecknande av partnerskap, ifyllande av enkäter, telefonkontakt, vid kontakt med Rögle BK via webbformulär eller e-post med mera.  
Om du besöker vår hemsida så kan Rögle BK spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida eller till oss knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Rögle BK kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas. 
Rögle BK sparar information från e-postutskick. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Cookies

www.roglebk.seanvänder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.roglebk.sesom vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. 
Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.roglebk.sesparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.
www.roglebk.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.
Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.roglebk.sesluta att fungera korrekt. 

Filmning och fotografering

I våra arenor (Catena Arena och Akademihallen) använder vi både fasta och mobila kameror för både stillbildsfotografering och filmning. I samband med arrangemang så fotograferar och filmar vi för att föreviga arrangemangen och för att öka arenaupplevelsen för besökarna i form av exempelvis livefilmning på mediakuben samt prisutdelningar. Filmer och bilder används av oss även efter evenemanget i våra olika mediekanaler såsom hemsida och sociala medier.
Som besökare till arrangemang i våra arenor finns det en möjlighet att du filmas och/eller fotograferas.
Vi använder även kameror i syfte att förhindra olyckor eller regelbrott och att bistå brottsbekämpande myndigheter. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, dina personuppgifter i högst 24 månader efter det att kundförhållandet upphört.
Bildupptagningar vid kameraövervakning lagras maximalt 60 dagar av oss.
Vi lagrar och behandlar alltid Dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med Ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.
I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas personuppgifterna, vi kommer spara och användaavidentifierade uppgifter som vi kan använda för statistikändamål och för annonsinlägg som publiceras i våra sociala medier.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Det behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta uppgifter har du rätt att begära att få dem rättade eller raderade.
Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan skickas till:

Rögle BK
Personuppgifter
Ishallsvägen
262 54 Ängelholm

Denna integritetspolicy är giltig från 2018-05-24 och tills vidare