Hållbar Arena
Bild saknas
Vad är en hållbar arena?

Tillsammans med våra besökare vårdar och utvecklar vi vår arena för att möjliggöra en långsiktig ledande hockeyupplevelse där alla känner sig välkomna. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att jobba mot en grön arena. Att hela tiden arbeta för möjligheten att göra rätt, att via medvetna val vara en del av den klimatpåverkan arenan bidrar med och minska den samma. Underlätta sopsortering, solceller på taket, minska matsvinnet och se över hur vi kan minska energiförbrukningen är exempel på arbete som ingår i Hållbar Arena.

Miljöfrågan är ett ständigt pågående arbete. Vi har bland annat infört solceller på taket, verkar för ett minskat matsvinn samt förbättrar möjligheten att källsortera i arenan och värderar miljön som en viktig aspekt vid reseplanering genom att uppmuntra våra besökare att samåka eller ta cykeln till våra matcher.

Huvudpartners