Hållbart Ledarskap
Bild saknas
Vad är hållbart ledarskap?

Vårt ledarskap ska, i alla lägen, präglas av långsiktighet, hög energi, mod och ett stort ansvarstagande. För att skapa en inkluderande verksamhet är det viktigt att möta alla på ett likvärdigt sätt, inte minst på barn- och ungdomsnivå. Alla ledare utbildas i gemensamma teoretiska och praktiska principer som har sin grund i Akademiresan och den Gröna Tråden. Vi arbetar även aktivt med att attrahera och behålla fler tjejer genom interna nätverk och bättre förutsättningar för kvinnliga ledare.

För att skapa en inkluderande verksamhet är det viktigt att möta alla på ett likvärdigt sätt, inte minst på barn- och ungdomsnivå. Alla ledare utbildas i gemensamma teoretiska och praktiska principer som har sin grund i Akademiresan och den Gröna Tråden. Vi arbetar även aktivt med att attrahera och behålla fler tjejer genom interna nätverk och bättre förutsättningar för kvinnliga ledare.

Huvudpartners